Blog

Aktuelt, Nyheter

Snart kan du låne gratis sport-og fritidsutstyr på Røros.

Torsdag 18.februar kl 15.00 åpner Utstyrssentralen Røros i regi av Røros Kommune. Sentralen er lokalisert i Reiselivets Hus, i den delen som er nærmest Nilsenhjørnet. Et slikt tilbud mener vi skal kunne bidra til bedre folkehelse, mindre forskjeller og lavere forbruk.

Et tilbud til alle
Hovedsatsinga i sentralen på Røros er barn og unge, men vi har også mye og variert utstyr for voksne. Tilbudet er gratis både for våre egne innbyggere, hyttebeboere og turister. Kanskje har du lyst til å prøve noe nytt, eller har vokst fra skiene fra i fjor? Hos oss kan du låne bra utstyr og teste forskjellige aktiviteter, se hva du liker og kanskje finne en aktivitet du vil fortsette med. Du kan låne utstyret i en hel uke og det er gratis.

Uvalget hos oss begynner å bli bra. Her nevnes blant annet ski, skisko, staver, hjelmer, skøyter, hockeyutstyr, diverse akebrett, pulk, assosiert utvalg av turutstyr, truger, fiskeutstyr, el-sykler, hagespill og slalomutstyr mm. I tillegg vil det kjøpes inn en del sommerrelatert utstyr når den tid kommer.

En del av BUA-nettverket
Utstyrssentralen er en del av BUA-nettverket, som er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Denne vinteren har etterspørselen etter å låne utstyr fra BUA-sentralene vært såpass stor til tider at det har vært mangel på utstyr rundt omkring. Det viser at et slikt tilbud begynner å bli attraktivt.

Pensjonistforbundet Røros møter deg
Til å drifte selve tilbudet har vi fått med oss Pensjonistforbundet Røros på laget. De hjelper deg med å finne riktig utstyr, samt registrering av lånet. Vi begynner i første omgang med åpning fra kl 15-18 på mandager og fredager (dette gjelder fra uke 8/vinterferieuka). I tillegg vil vi prøve å ha åpent noen lørdager. Dette vil bli annonsert på facebooksiden til Utstyrssentralen.

For at selve lånesituasjonen skal gå kjappest mulig, så anbefaler vi at du registerer deg som bruker før du kommer. Det kan gjøres via denne linken : https://www.bua.io/registrer?redirect=%2F

Alle under 18 år må ha fullmakt fra foreldre/foresatte ved første lån.

En stor takk til bidragsytere
Uten støtte fra følgende bidragsytere ville ikke dette vært realiserbart. Vi vil derfor rekke en stor takk til:
Trøndelag Fylkeskommune
Bufdir
Miljødirektoratet
Sparbank 1 SMN
Rørosbanken
Bygger’n Røros
Coop Røros

X