Blog

Aktuelt, Næring

Smil-midler med nye bestemmelser

Illustrasjonsfoto SMIL-midler med nye bestemmelser

Nå kan du søke tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Søknadsfrist i Røros kommune er 1. juni.

Formålet med ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensinga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. I 2015 ble SMIL-ordninga avgrensa til søkere som var berettiget produksjonstilskudd. Dette medførte at eiere av landbrukseiendommer, som har leid bort alt areal, ikke lengre kunne søke om SMIL-midler.

Eiere som ikke selv driver areal kan igjen søke
Forskriften er igjen endret, og fra 2017 kan eiere som ikke selv driver areal likevel søke SMIL-tilskudd dersom det drives en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen.

→ Søknadskjema finner du her

Søknad sendes kommunen.

Mer informasjon om SMIL-midler.
Landbruksdirektoratet.

X