Blog

Aktuelt, Næring

– Vi sitter på en gullgruve!

Berit Bugten Østbyhaug, ny leder for landbruksforvaltningen i Os, Røros og Holtålen

Berit Bugten Østbyhaug er godt i gang som leder for landbruksforvaltningen i Holtålen, Røros og Os. Hun mener regionen sitter på store ressurser innen landbruket.

 Tekst/foto: Bjørn Marius Narjord

Østbyhaug understreker raskt at det er viktig å være mulighetsorientert, og ha fokus på de fordelene som finnes for landbruksnæringa i disse tre kommunene. Videreutvikling av den solide kompetansen som eksisterer innen næringen er et utvilsomt godt utgangspunkt for framtiden.

– Noen av utfordringene er å møte aktørene på deres arena og å ha nok lokalkunnskap for gode forvaltnings- og utviklingstiltak. Det skal vi ha, forsikrer hun, og legger til at målet er et sterkt og godt landbruk som skal styrkes i møte med framtida.

Et profesjonelt landbruk
– Potensialet er kjempestort, og vi har en stor styrke i at vi ligger der vi ligger geografisk. Særlig gjelder dette produksjon av grovfor, nydyrking av jord og utmarksbeite. De tre kommunene har ganske like forutsetninger for arbeidet framover i og med at ressursgrunnlaget og strukturene er nokså like for alle. Vi sitter på unike ressurser i området her, sier hun.

Østbyhaug mener at ting må være tilrettelagt, og at de som jobber innen landbruket skal ha best mulig forutsetninger for å løse sine utfordringer på best mulig måte. Dette gjelder også kunnskap og tjenester fra kommunene.

– Vi må ha fokus på agronomi, og gi muligheter for å bruke og nyttiggjøre den ypperste fagkunnskap for dette området. Ta i bruk ny kunnskap som teknologi og forskning samt bli enda sterkere på den kunnskapen som finnes er sentralt i landbruksnæringen, på lik linje med andre næringer. Gårdbrukerne er ofte ledere av store bedrifter med mange «ansatte» (produksjonsdyr).

-Viktig å legge til rette for de unge
– Landbruket kan være et ensomt yrke, fortsetter hun, men vi skal jobbe enda mer med nettverk og fagmiljø for å spille på de styrkene vi har, og spesielt viktig er det å legge til rette for de unge. De må stimuleres på både kunnskap og samarbeid. Samholdet er viktig.

Lang fartstid i landbruksadministrasjonen
Østbyhaug kommer fra stillingen som landbrukssjef i Tydal kommune. Hun har jobbet med landbruksforvaltning i nærmere 20 år. Fagkunnskapen har hun blant annet fra landbrukshøyskolen på Ås og skogskolen i Steinkjer.

Fra 1. januar 2017 ble landbrukskontorene i Os, Holtålen og Røros slått sammen til en enhet med Os kommune som vertskommune. Målet er å få til et best mulig samarbeid, og like forutsetninger for gode tjenester.

Den nye lederen for landbruksforvaltningen i Os, Røros og Holtålen er klar i sin sak.

– Tilstedeværelse, gode strategier og et godt fagnettverk i næringen er viktig for å lykkes med utvikling av et solid landbruk i fremtiden.

Fakta:
Berit Bugten Østbyhaug (44)
Fra: Vallersund i Bjugn
Bosted: Tydal
Sivilstatus: Gift

Beskriv deg selv med 3 ord
Utålmodig
Kravstor
Inkluderende

 

X