Blog

Aktuelt, Nyheter, Røros og FNs bærekraftsmål

Siste mulighet til å gi innspill til Røros som bærekraftig reisemål

Du vil også få mulighet til å svare direkte til Næringssjef Ole-Kjetil Lagaard, verdensarvkoordinator Torfinn Rohde og samfunnsplanlegger Hanne Bryde i de nærmeste ukene.

Våren 2019 skal Røros remerkes som Bærekraftig reisemål og vi trenger å høre din mening!

Merket er et verktøy for å hjelpe alle i reiselivsnæringen til å samarbeide om å styre reiselivsutviklingen i riktig retning. Dette er med på å ta vare på verdensarven, naturressursene våre og sikre gode, trygge arbeidsplasser. En god dialog med lokalbefolkningen er nødvendig.  Akkurat nå forsøker vi å kartlegge hvordan Rørossamfunnet opplever Røros som et bærekraftig reisemål. Vi trenger din hjelp til dette arbeidet, og håper du vil sette av 5 minutter til å fortelle oss din mening. Du vil få mulighet til å komme med innspill og forslag til hva vi bør jobbe videre med. Undersøkelsen stenger tirsdag 9. april.

→Ta undersøkelsen her!

For mer informasjon om merkeordningen og Røros kommunes arbeid med bærekraft, se den nye temasida vår – følg lenken.

På bildet øverst i denne saken:  Næringssjef Ole-Kjetil Lagaard, verdensarvkoordinator Torfinn Rohde og samfunnsplanlegger Hanne Bryde. Disse vil du få muligheten til å møte og gi dine innspill direkte til i de nærmeste ukene.

Med vennlig hilsen

Arbeidsgruppa for remerking av Røros kommune som Bærekraftig reisemål

Røros kommune
Destinasjon Røros
Rørosregionen næringshage as

X