Blog

Sametingets kulturmidler 2020

Saemien åålmegebiejjie – heevehtibie Rørosesne, Goevten
6.biejjien 2019

Feiring av Samefolkets dag på Røros,
6. februar 2019

Rørosmuseet

1500-1700 // Salg av kjøttsuppe
V: kr. 150 B kr. 100. Kaffe/te og kake inngår i pris!

Vi ber om tilbakemelding på hvem som ønsker matservering innen 4. februar til
Laila Mari Brandsfjell på mail laibra@trondelagfylke.no eller tlf. 932 65 354.

1700–1900 // Kulturelle aktiviteter for barn og voksne.
Gadtsegarhkh der Svaale/fjellreven Tjabph kommer på besøk!

Foredrag med Håkon Hermanstrand fra utstillingen «Mearan laante gaarvene/ Mens landet forsvinner»

Bergstaden Ziir

1900- Sørsamisk – norsk gudstjeneste med Harald Hauge.

For fullstendig program se
www.aajege.no

Buerie båeteme!

Arr. Røros kommune, Aajege og Rørosmuseet

X