Blog

Aktuelt, Folkehelse, Nyheter, Politikk

Rusmiddelpolitisk handlingsplan og alkoholforskriften for 2020-2024 er klar

Kommunestyret har vedtatt rusmiddelpolitisk handlingsplan og alkoholforskriften

Kommunestyret behandlet og vedtok rusmiddelpolitisk handlingsplan og alkoholforskriften for kommende fireårs-periode i sitt møte forrige torsdag.

Formålet med planen

Formålet med kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan er å ivareta befolkningens folkehelse ved å begrense de samfunnsmessige og individuelle skadene som bruk av rusmidler kan innebære. Planen inneholder mål og tiltak for kommunens rusmiddelpolitikk framover.

Her kan du lese planen:

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024

Alkoholforskriften

Alkoholforskriften er et vedlegg til planen, og inneholder bestemmelser om kommunens salgs- og skjenketider, informasjon om bevillinger med mer.

Her kan du lese forskriften:

Alkoholforskriften 2020-2024

X