Blog

Torsdag 22. juni ble vår aller første kulturplan ble vedtatt – og ble med det en historisk dag!
Kulturplanen skal være retningsgivende og har et langsiktig perspektiv på utviklingen av kulturområdet i kommunen. Planen har fått navnet “Røros kommune – med kultur for kultur”.

Kunst og kultur er viktig for et hvert lokalsamfunn – på mange ulike nivåer. Å delta i, medvirke i eller skape innenfor kulturlivet er ikke et overskuddsprosjekt som kommer når alle andre behov er dekket, men ligger til grunn for mye av vårt virke. Kulturlivet skaper samhold mellom innbyggerne og det styrker vår lokale identitet. Kunst og kultur kan fremme livskvalitet, helse, fellesskap og inkludering. Kulturlivet kan også fungere som en brobygger mellom ulike kulturer i et flerkulturelt samfunn og mellom generasjoner – den har generelt sett en viktig funksjon som brobygger mellom mennesker.

På grunn av kulturens sentrale rolle for samfunnsutviklingen har planen status som kommunedelplan. Planen med vedlegg kan leses i sin helhet her.

X