Blog

Aktuelt, Helse og omsorg, Koronavirus, Nyheter

Pressemelding: Påske og testkapasitet i Røros kommune

Nå er påsken her. Mange kan glede seg over gode dager på tross av at vi fortsatt må forholde oss til strenge smittevernregler. Mange har reist på hyttene rundt om i landet. Mange har kommet til vår region, og alle er hjertelig velkomne.

«I Røros har kriseledelsen forberedt seg godt på at mange tilreisende vil komme til kommunen. Tidligere under pandemien har vi hatt stor tilstrømning av turister og andre, så dette er noe vi har god erfaring med,» sier leder for kriseledelsen i Røros, kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås.

«Kommunene Røros og Os har felles teststasjon på Røros. Os er også en hyttekommune, derfor er testkapasiteten skalert opp i påsken. Vi er klare til å ta imot alle som er på hyttene sine i påsken og som får symptomer som kan ligne på covid-19-sykdom».

Forbord Jensås presiserer imidlertid følgende: «De som oppholder seg i Os eller Røros skal teste seg her dersom de får symptomer. Dersom de tester positivt eller blir syke, er regjeringens tydelige anbefaling at de bør reise hjem».

Sprengt kapasitet på teststasjonen

De siste dagene har Røros opplevd en uventet høy pågang på teststasjonen. Dette har sammenheng med en pågående smittesporingssak i en annen kommune. Personer som oppholder seg i Røros blir ringt opp av smittesporingsteamet i sine hjemkommuner med beskjed om at de må teste seg og gå i karantene. Regjeringen gjorde det klart før påske at disse personene skal reise hjem, teste seg og gå i karantene i hjemkommunen.

Noen av de tilreisende til Røros har valgt å teste seg på Røros i stedet, og noen har valgt å forbli på hytta og ta karantenetiden der. Dette er ikke teststasjoner og helsevesenet i hyttekommunene forberedt på å håndtere. Det har heller ikke vært regjeringens føring for kravet om tilstrekkelig kapasitet hos hyttekommunene.

«I går testet Røros teststasjon 70 personer», sier kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås. «Av disse var kun 10 innbyggere i Røros eller Os. Også i dag er det innmeldt tilsvarende tall på personer som skal testes. Alle som ønsker det er blitt testet, ingen er blitt avvist, men kapasiteten på teststasjonen er nå sprengt. Bemanningen er allerede styrket, men over tid vil dette utgjøre en urimelig tilleggsbelastning».

Blir du oppring av smittesporing, bør testing og karantene skje i egen hjemkommune

Med bakgrunn i dette kontaktet Røros kommune smittesporingsteamet i Trondheim i går med oppfordring om at de gir beskjed til personer som oppholder seg i andre kommuner om å reise hjem, teste seg og gå i karantene i hjemkommunen.

Ordførerne i Os og Røros kommuner sendte i dag ut en sms til hytteeierne med oppfordring om å følge regjeringens anbefaling om å reise hjem dersom de blir kontaktet av smittesporingen.

Hjelp oss å holde Røros smittefri!

På Røros er vi veldig glade i hyttefolket vårt og hilser dem velkommen både i hverdagen og i ferier. Vi skal gjøre vårt beste til at alle har det bra. Men dersom kommunen skal kunne fylle sin rolle i arbeidet med å håndtere og bekjempe pandemien, er vi helt avhengige av at alle følger regjeringens anbefalinger. Slik kan vi raskest mulig ta imot alle våre gjester uten begrensninger.

Fortsatt god påske!

Artikkelen gikk ut som pressemelding 30.03.2021

X