Blog

Vi søker etter mennesker som ønsker å bidra til en mer innholdsrik hverdag for beboerne på Røros sykehjem, Gjøsvika sykehjem og omsorgsboligene. Et avbrekk i hverdagen i form av en kulturopplevelse er medisin uten bivirkninger! Vi oppfordrer frivillige aktører i kommunen vår til å bidra med en opptreden, en øvelse eller sangstund på sykehjemmene våre i løpet av året som kommer. Det trenger ikke være perfeksjonerte konserter med stram regi – vi ønsker oss lave skuldre og formidlingsglede! Dette kan gjøres så enkelt som å legge en korøvelse til Gjøsvika, eller ta med seg gitaren, fela eller fløyta under armen og spille tre-fire låter på arbeidsstua på Røros sykehjem. Spiller du piano, finnes det nystemte piano både på Gjøsvika sykehjem og Røros sykehjem – klare til å spilles på.

Jeg vil, og jeg kan! Hva gjør jeg nå?

I første omgang skal vi prøve å lage en halvårs kulturkalender for sykehjemmene og omsorgsboligene, fra og med januar 2018. Har ditt kor, ditt band/orkester/spellemannslag eller du alene lyst til å bidra – ta kontakt med kulturkonsulenten for mer informasjon – og avtale om tid. Det er helt valgfritt om du/dere vil sette dere opp én eller flere ganger.

Ane Linn Haagaas
T: 924 31 207 | M: alh@roros.kommune.no

NB! Akustiske innslag/opplegg foretrekkes – hvis det er behov for teknisk bistand, må utøver eventuelt ha med seg utstyr og tekniker selv.

Sextus – frivillig kulturutøver og gledesspreder i 20 år

Sextus, seniorbandet som i 2013 fikk Røros kommunes frivillighetspris, spiller ukentlig på Røros sykehjem. Det har de gjort i omlag 20 år. De gjør dette fordi det er både givende for dem selv og givende for de som hører på. Musikken skaper fine møter mellom mennesker, og er godt for kropp og sjel! Det er viktig for et lokalsamfunn å ha slike ildsjeler som helt på egen hånd gjør en stor innsats for å gjøre livet rikere for andre.

Mye skjer allerede

Allerede er det flere lag og foreninger som engasjerer seg i stort monn til beste for våre medmennesker som bor på sykehjem og i omsorgsboliger. Demensforeningen, Lions og Sanitetsforeningen er eksempler på aktører som i en årrekke har bidratt til aktiviteter og kulturopplevelser. Vi håper nå at våre tiltak kan utfylle hverandre!

X