Blog

Aktuelt, Arealplaner, Høringer, Nyheter, Politikk

Oppstart av reguleringsplan for Ysterhagaen barnehage

karttegning av område på øverhagaen

Det er startet arbeid med detaljreguleringsplan for barnehage i Ysterhagaen.  Det er mulig å komme med innspill til planoppstarten. Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller til post@selberg.no innen 27.1.2023 . Se også Selberg Arkitekter AS sin hjemmeside.

Reguleringsplanforslaget legger til rette for bygging av en barnehage med seks avdelinger og tilhørende uteområder og infrastruktur.

Plandokumentene finner du ved å søke i Røros kommunes planregister på arealplaner.no. Dersom du trenger hjelp til å finne dem kan du henvende deg til Servicetorget i Røros kommune. Direktelink til planen finner du her.

X