Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Bygge og bo, Nyheter, Næring, Politikk, Stedsutvikling

Vil du være med å jobbe med hvordan og hvor vi skal utvikle handel- og næring i Røros mot 2024?

Sort/hvitt-bilde av hyttklokka i Røros sentrum med kirketårnet i bakgrunnen. Bilde er tatt på våren/sommeren.

Vi inviterer til presentasjon av handels- og næringsanalysen for Røros sentrum

Som grunnlag for den nye kommunedelplanen for Røros sentrum er det gjennomført en handels- og næringsanalyse. Det er jobbet med hvor og hvordan handel og næring bør lokaliseres. Det er særlig satt fokus på Autotomta, Gjøsvika, Tollef Bredals vei, Øverhagaen og «gata». Et vesentlig punkt har vært hvordan disse områdene kan utvikle seg i forhold til utviklingen av det historiske sentrum.

Røros kommune inviterer til en presentasjon og diskusjon av resultatene av dette arbeidet. Vista Analyse v/ Hanne Tofdahl deltar.

Handelsstand og næringsdrivende er velkommen

Alle som driver næring eller handel og alle som generelt er interessert i den fremtidige utviklingen av Røros-samfunnet er velkommen.

  • Tid: Torsdag 22.10.2019, kl 1800-2100
  • Sted: Storstuggu

Det serveres kaffe, kake og litt søtt.

Meld deg på innen tirsdag 20. oktober

Av hensyn til smittevern og servering trenger vi påmelding innen tirsdag den 20. oktober. Dette kan gjøres til postmottak@roros.kommune.no, eller på telefon 72419400.

X