Blog

Aktuelt, Nyheter, Næring

Vil du ha kollektivtrafikk mellom Røros og Funäsdalen?

Logoen til Interreg_Sverige-Norge

Da håper vi du vil bruke 5 minutter til å svare på denne spørreundersøkelsen for å kartlegge behovet for kollektivtrafikk mellom Røros og Funäsdalen. Alle innbyggere i Røros Kommune – og andre som reiser over riksgrensen – er velkommen til å delta.

Klikk her for å delta.

Undersøkelsen tar sikte på å kartlegge innbyggernes behov for transport mellom Røros og Funäsdalen – nå og i fremtiden. Svarene vil bli brukt til å beskrive passasjertrafikk knyttet til arbeidspendling, fritid og annet, og trender i reisemønster. Resultatet av forprosjektet kan lede til en prosjektsøknad i 2020 som inneholder konkrete tiltak for fremtidig kollektivtransport.

EU-programmet Interreg Sverige–Norge gir tilskudd til felles svensk–norske prosjekter som utvikler samfunnet. Prosjektet «Grenseløs Kollektivtrafikk» tilhører området Bærekraftig transport.

 

X