Blog

Aktuelt, Koronavirus, Nyheter

Vihkeles bïevnesh koronavijrusen bïjre / Informasjon om koronaviruset

Illustrasjonsbilde for samisk informasjon om korona. Vihkeles bïevnesh koronavijrusen bïjre

Guesside jïh årrojidie Plassjen tjïeltesne. Daesnie datne gavnh vihkeles bïevnesh jïh raerieh koronavijrusen bïjre/Besøkende og boende i Røros kommune. Her finner du viktig informasjon og råd om koronaviruset.

Voeth mah suetiem heerredieh / Vaner som forebygger smitte

Klikk på lenken for å få opp en utskriftsvennlig PDF av plakaten:

Voeth mah suetiem heerredieh / Vaner som forebygger smitte

Smittevern sørsamisk

Plakat sørsamisk

 

 

X