Blog

Helse og omsorg, Nyheter

Vesterfjell blir fastlege fra 1. september og vi gjør noen endringer i pasientlistene

Bilde tatt ute av hovedinngangen på Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

Røros legesenter har over en lengre periode hatt ei liste med pasienter som ikke har vært tilknyttet en fast lege. Disse vil nå få Svend Peder Vesterfjell som fastlege fra 1. september.

Samtidig vil vi flytte noen pasienter fra sin fastlege i dag, over til Vesterfjell sin liste. Dette er et grep vi gjør for å fordele arbeidsbelastninga, da vi har tre leger som fortsatt har et større antall pasienter enn det vi ønsker per fastlegehjemmel. HELFO gjør et tilfeldig uttrekk, og den enkelte lege kan ikke påvirke dette. Dette gjelder for de som har fastlegene Marius Kaland, Lars Olav Mehl og Hege Steene.

Vi ønsker samtidig fastlege Hilde Fjorden tilbake etter permisjon. Hun er på plass igjen 1. september

X