Blog

Barn, unge og utdanning, Nyheter

Velkommen til skolestart høsten 2022!

Skolestart
Første skoledag er torsdag 18. august. SFO er stengt 15.-17. august, på grunn av planleggingsdager. Nytt SFO-år starter torsdag 18. august 2022. Dette gjelder ved Brekken oppvekstsenter, Glåmos oppvekstsenter og Røros skole.

Røros skole:
2.-10. trinn: Elever starter torsdag 18. august kl. 08.00. Beskjed om oppmøtested kommer på Min skole.

1.trinn: Elever har oppmøte 18. august kl. 09.00. Detaljert informasjon vil komme på Min Skole. Det ligger informasjon om hvordan foresatte tar i bruk Min skole på kommunens hjemmeside, Pulsen i fjellet. https://roros.kommune.no/barn-unge-utdanning/skole/
Se informasjon under punktet: Visma flyt skole- “Min skole”.

Glåmos oppvekstsenter, skole:
1.-7.trinn: Elever starter torsdag 18. august kl. 08.10.

Brekken oppvekstsenter, skole:
1.-7 trinn: Alle elever starter torsdag 18. august kl. 09.00.

X