Blog

framtidas trygghet og omsorg, Helse og omsorg, Nyheter

VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER I OMSORGSTJENESTEN

Velferdteknologi

Hjemmebaserte tjenester har modernisert trygghetsalarmene ved omsorgsboligene ved Øverhagaen 5. Fra å bruke analoge signaler har man nå byttet ut dette med digitale trygghetsalarmer som gir store fordeler. Den største fordelen er at ansatte kan kommunisere direkte med bruker via alarmen, og det skaper bedre trygghet for beboerne. Signalene fra trygghetsalarmene går direkte til ansattes mobiltelefoner, på samme måte som brannalarmen. Tanken med dette er at man har en plattform å bygge videre på i arbeidet med innføring av flere velferds-teknologiske løsninger. Dette kan eksempelvis være fallalarm og dør alarmer.
Man har allerede en god stund benyttet journalføring direkte på mobiltelefoner, og nå er dette altså utvidet med alarmsignaler. Dette forenkler hverdagen for ansatte.

De ansatte er godt fornøyd med det nye systemet, og mener dette forbedrer kvaliteten på samarbeidet med beboerne.
«Vi er veldig glade for at vi nå kan snakke direkte med beboeren med en gang etter at alarmen er utløst, og det skaper trygghet både for oss ansatte, og for beboeren.» sier helsefagarbeider Kristin Ødegård.
«Denne modellen vil vi vurdere å bruke også i HDO-boligene som nå bygges», sier virksomhetsleder Nina Leer Harborg ved hjemmebaserte tjenester. Det er viktig for oss å ta i bruk ny teknologi for å kunne dekke morgendagens omsorgs-behov, og det vil kreve en større samhandling og annen type kompetanse enn det vi tradisjonelt har hatt.

I dette prosjektet har mange ulike aktører vært involvert, både flere leverandører og flere virksomheter internt i kommunen. «Dette er et typisk eksempel på prosjekter vi vil se mer av i fremtiden, hvor det kreves et godt samspill på tvers av tjenester og med mange delaktige kommersielle aktører», sier Maj Britt Fjerdingen som har ledet arbeidet med innføringen. Med seg i prosjektgruppen har hun hatt virksomhetsleder for hjemmebaserte tjenester, beredskapsleder i brann, IT-avdeling, vaktmester og ansatte i tjenesten.

Det må også nevnes at i skrivende stund er tiltak for funksjonshemmede fullt i gang med forberedelser for å ta i bruk Mobil Pleie. Både ansatte og beboere er veldig fornøyd med et mer moderne system for trygghetsalarmer ved omsorgsboligene.
«Å kunne journalføre direkte på mobil for ansatte i TFF vil helt klart gi store fordeler for tjenesten, og jeg har inntrykk av at ansatte gleder seg til å ta i bruk mobilene», sier prosjektleder Maj Britt Fjerdingen.

X