Blog

Arealplaner, Høringer, Nyheter, Politikk

Vedtatt plan: Detaljregulering for Øverhagaen 6 og 8

Øverhagaen 6 og 8

Detaljreguleringsplan for Øverhagaen 6 og 8 med planid 20200004 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 24.03.2022.

Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i saksdokumentene.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer.

Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig fra www.roros.kommune.politikk/politisk-motekalender/ eller via kommunens planregister med planid 20200004.

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse.
Klagefrist er 03.05.22
Klage sendes elektronisk til postmottak@roros.kommune.no eller skriftlig til Røros kommune, planavdelingen, Bergmanssgata 23, 7374 Røros.
Spørsmål i saken kan rettes til saksbehandler på e-post ingunn.holoymoen@roros.kommune.no

X