Blog

Arealplaner, Høringer, Nyheter, Politikk

Vedtatt plan: Detaljregulering for Djupsjøen hyttegrend

Plankart Djupsjøen hyttegrend

Detaljreguleringsplan for Djupsjøen hyttegrend med planid 20210006 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 27.04.2023.

Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i planregisteret.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer.

Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig i kommunens planregister med planid 20210006.

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse.
Klagefrist er 01.06.23
Klage sendes elektronisk til postmottak@roros.kommune.no eller skriftlig til Røros kommune, planavdelingen, Bergmannsgata 23, 7374 Røros.

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt innen tre år etter kunngjøring.

Spørsmål i saken kan rettes til saksbehandler på e-post ingunn.holoymoen@roros.kommune.no

X