Blog

Arealplaner, Bygge og bo, Nyheter, Politikk

Varsel om vedtatt reguleringsplan for Røros folkebibliotek

planbilde

Det underrettes med dette om at kommunestyret i Røros kommune  vedtok reguleringsplan for Røros folkebibliotek PID 20190006, i møte den 26.08.2021, sak nr. 59/21.

Planen legger til rette for bygging av nytt bygg som skal huse folkebibliotek på Nilsenhjørnet. Planen ligger i planregisteret på Røros kommune sine hjemmesider. Dette finner du i lenkene under. Dersom du trenger hjelp til å finne plandokumentene kan du henvende deg til Røros kommune, Servicetorget.

Kartinnsyn

Plandokumenter

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12, jfr. § 1-9 og forvaltningsloven. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Trøndelag og sendes Røros kommune for forberedende klagebehandling. Frist for klage er tre uker etter kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre år etter kunngjøring.

X