Blog

Aktuelt, Arealplaner, Nyheter

Varsel om planarbeid: Si din mening om Renholthagan

Johan Kjellmark AS skal lage reguleringsplan for boligområde på Renholthagan i Vola. Samtidig med varsel om oppstart av planarbeid, legges planprogram for planarbeidet ut på høring. Planprogrammet sier noe om:

  • formålet med planarbeidet
  • hvilke rammebetingelser som foreligger
  • hvilke utredninger og analyser som skal lages
  • hvordan medvirkning skal gjennomføres
  • fremdriftsplan for arbeidet

Planprogram, varsel om oppstart og referat fra møte om oppstart finner du på lenken under:

GISLINE WebPlan 4.1.13

Vi vil gjerne at du bidrar inn i arbeidet. Dette gjør du ved å sende innspill til regulanten som er Feste AS på vegne av Johan Kjellmark AS. Innspillet kan for eksempel dreie seg om:

  • opplysninger du mener er vesentlig for planarbeidet
  • tilbakemelding på hvordan du mener planen vil berøre deg, positivt eller negativt

Innspillet sender du til Feste NordØst AS, pb 33, 2541 Tolga, eller til sr@feste.no innen fristen 01.06.2022

X