Blog

Aktuelt, Arealplaner, Nyheter

Varsel om planarbeid – Øra Idrettspark

Planområde

Norconsult AS varsler på vegne av Røros idrettslag oppstart av detaljregulering av Øra idrettspark. Planen skal legge opp til videreutvikling av Øra idrettspark som område for organiserte idrettsaktiviteter så vel som uorganisert leik og aktivitet. Den skal også legge til rette for bobilparkering.

Du kan finne ut mere om arbeidet i dokumentene under:

Planinitiativ

Detaljregulering Øra Idrettspark

Du kan sende innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet til oppdal@norconsult.com eller til Norconsult AS, Inge Krokanns veg 9, 7340 Oppdal, innen 15.3.22.

X