Blog

Aktuelt, Arealplaner, Nyheter, Politikk

Varsel om oppstart av reguleringsplan- Mattislia hytteområde

Det er startet arbeid med detaljreguleringsplan for Mattislia hytteområde. Planarbeidet har som formål å legge til rette for videre utbygging av fritidsboliger i Mattislia hytteområde på eiendom 132/197.

Planområdet er 141 daa og omfatter eksisterende og nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. Reguleringsplanen vil erstatte eksisterende reguleringsplan for Mattislia hyttefelt, plan id 20100003.

Planinitiativ Mattislia

Eventuelle spørsmål eller merknader til arbeidet kan rettes til Feste NordØst AS v/Gunnhild Ryen på tlf 90015879 eller gr@feste.no innen 13.6.2022.

Uttalelser til oppstartsvarselet sendes skriftlig, innen mandag 13.06.22, til Feste Nordøst
as, postboks 33, 2541 TOLGA, eller pr. e-post til gr@feste.no.

 

X