Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Valglokaler og åpningstider

Valgdagen for stortings- og sametingsvalg er satt til mandag 11. september 2017.

Her kan du stemme på valgdagen 11 september 2017:

  • Verket Røros / Røros gymnastikkbygg kl. 09.00-20.00.
  • Brekken samfunnshus kl. 12.00-19.00.
  • Glåmos samfunnshus kl. 12.00-19.00.

På valgdagen 11. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført, dvs. den kommunen du var folkeregistrert som bosatt 30. juni 2017.

Husk legitimasjon
Ta med deg legitimasjon. Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme.

Forhåndsstemming
Til og med fredag 8. september kan du forhåndsstemme på kommunens servicetorg, Bergmannsgata 23, fra kl. 08.00-15.00.

Utvidet åpningstid
Tirsdag 5. september og onsdag 6. september har Servictorget åpent til kl. 18.00 for mottak av forhåndsstemmer.

X