Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Valg 2017 – forhåndsstemming

Forhåndsstemmeperioden er nå godt i gang og varer frem til fredag 8 september.

Du kan forhåndsstemme på kommunens servicetorg, Bergmannsgata 23, fra kl. 08.00-15.00 alle hverdager.

Utvidet åpningstid
Tirsdag 5. september og onsdag 6. september har Servictorget åpent til kl. 18.00 for mottak av forhåndsstemmer.

Stemme hjemme
Ambulerende stemming foregår torsdag 7 september. De som ikke kommer seg til forhåndsstemmelokale eller til stemming på valgting/valgdagen, kan ringe servicetorget for å avtale stemming hjemme. Frist for å varsle fra om dette er 4. september.

Institusjonsstemming
Det avholdes institusjonsstemming / forhåndsstemmegivning ved Røros sykehjem og Gjøsvika sykehjem tirsdag 5 september.
Tidspunkt:

  • Gjøsvika sykehjem: Kl.10.00 – 11.30
  • Røros sykehjem / omsorgsboligene: kl. 12.30 – 14.00

Velkommen til forhåndsstemming!
HUSK LEGITIMASJON!

Les mer om valg på denne siden.

X