Blog

FHI anbefaler at ungdom født i 2003, 2004 og 2005 bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine. Vaksinering er frivillig, og du som har fylt 16 år er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. Du trenger ikke samtykke fra foreldre.

16–åringer som går i 10. trinn ved Røros skole kan nå få 2. dose. Vi tilbyr også 1. dose til de som ikke tatt den enda.

Klikk her for å se når og hvor 16-åringer på 10. trinn kan få vaksinen

FHIs vurdering for ungdom 16-18 år

  • Det bør gå 8–12 ukers mellomrom mellom dosene
  • De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine
  • De som har fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose hvis de ønsker og det har gått minst 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen. Se hvor du kan ta vaksine når du er 18 år og eldre

På FHI sine nettsider finner du mer informasjon om vaksine til barn og unge, og du kan lese mer om FHI sin vurderinger til denne gruppen.

Vaksinasjon av barn og unge (FHI)

X