Blog

Vinterbilde med tre barnehagebarn i vinterdresser som sitter på et rødt gjerde.

Utviklingsplan for samisk språk og kultur 2020–2029 ble vedtatt 24. september 2020

24. september ble utviklingsplanen for Røros som del av samisk forvaltningsområde for språk og kultur vedtatt av kommunestyret i Røros kommune.

Planen er et overordnet styringsverktøy for Røros kommune. Den skal først og fremst ligge til grunn for alt arbeid vi gjør for å bevare og utvikle samisk språk- og kultur i kommunen.

Målsettingen med planen er å styrke og forbedre det tilbudet som kommunen gir knyttet til utvikling og ivaretakelse av samisk språk og kultur innenfor alle virksomhetsområder.

Planen kan du lese her: Utviklingsplan for Røros som del av samisk forvaltningsområde for språk og kultur 2020–2029

Du vil også kunne lese planen på samisk. Akkurat nå jobber vi med oversettelsen, og den vil være klar i nær fremtid.

X