Blog

Natur og miljø, Nyheter, Næring

Utlysning av løyver for ervervsmessig kjøring med snøscooter

løyve snøscooter
Det er klar for ny runde med utlysning av løyver for ervervskjøring med snøscooter i Røros Kommune. Perioden blir som før på fire sesonger (2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 og 2026/2027). En sesong går fra snøen legger seg til 05. mai påfølgende år.

Saksgangen blir som følgende:
De som har hatt løyve kontaktes i brev. Videre legges en utlysning av løyver ut på kommunens hjemmeside. Planen er at saken skal være ferdig behandlet innen 20 september. Det er ikke helt avklart om saken avgjøres i formannskapet eller om den kan tas administrativt. Må saken opp i formannskapet havner vi fort rundt 20. oktober

Kjøring i verneområder

Utfyllende regler for leiekjøring

Mal – Kjørebok

Er du interessert i løyve send svar til Røros kommune innen 10. september.

Skriftlig svar sendes:
E-post: postmottak@roros.kommune.no
Brev: Røros Kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros

Søknaden merkes: Ervervskjøring med snøscooter 2023-2026, Sak nr. 22/2184
Søknadsfrist: 10.09.2023

Har du spørsmål kan du ta kontakt:
jan.arvid.aamo@os.kommune.no
Saksbehandler motorferdsel
Telefon: 453 55 440
Servicetorg (+47) 72 41 94 00

X