Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Koronavirus, Nyheter

Ungdomstrinnet driftes på rødt nivå fra mandag 4. januar

Med utgangspunkt i kveldens pressekonferanse og regjeringens råd om strengere smittevern, så ser vi oss nødt til å starte året med hjemmeundervisning på ungdomstrinnet i morgen mandag 4. januar.

Det er gitt påbud om at ungdomsskoler skal driftes på rødt nivå (etter trafikklysmodellen) de nærmeste 14 dagene. Dette betyr en vesentlig innstramming av tiltak som berører organisering av opplæringa og skolehverdagen til elevene. For å lykkes med å tilrettelegge for opplæring innenfor smittevernbestemmelsene, så må de ansatte få tid til planlegging og koordinering i morgen formiddag. Det vil bli en kombinasjon av vanlig skole og hjemmeundervisning.

Elevene møter sine kontaktlærere på Meet kl.11.00 for å få nødvendig informasjon om de kommende ukene. Mer informasjon vil også bli sendt ut til foresatte i løpet av morgendagen

Elevene på 8. – 10. trinn møter altså ikke på skolen i morgen! De møter kontaktlærer på Meet kl 11.00! Elever som ikke har Chromebook hjemme, kan hente den på skolen i morgen tidlig. Om ikke dette lar seg gjøre, så må dere ta kontakt med kontaktlærer.

Foreldre og elever har i kveld fått melding fra skolen via SchoolLink/Meldeboka.

X