Blog

Aktuelt, Koronavirus, Nyheter

Tverrfaglig psykisk helsehjelp

Bilde av menensker som samarbeider ved et bord

I forbindelse med koronautbruddet er det opprettet et eget tverrfaglig team for psykisk helse i Røros kommune. 

Disse er med i teamet:

SANKS

SANKS står for Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus. Tjenesten er for den sørsamiske befolkningen i Fjellregionen. SANKS kan bidra med samtaler med barn, ungdom, voksne, foreldre og besteforeldre. De kan også gi veiledning og råd, for eksempel knyttet til hvordan du kan snakke med egne barn om det som skjer akkurat nå. SANKS bidrar også ved behov for krisehåndtering.

Kontaktinfo:
Hanne Svinsås Magga, telefon 91 51 28 92
Johan Inge Greff, telefon 90 56 72 17

Åpningstider:
Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30. Ved behov kan du gjøre avtaler på andre tidspunkter.

BUP

BUP står for Barne- og ungdomspsykiatri. BUP Røros betjener Tydal, Røros, Holtålen og Midtre Gauldal. BUP bidrar rådgivende inn i den tverrfaglige gruppa når det gjelder spørsmål knyttet til barn og ungdom som trenger ekstra oppfølging av barne –og ungdomspsykiatrien i denne tiden. BUP følger opp alle innskrevne pasienter gjennom mail og skype. Du kan kontakte BUP direkte på sentralbord hvis du har spørsmål angående oppfølging.

Kontaktinfo:
Telefon: 99 32 40 00

Åpningstider:
Mandag – fredag klokken 08.00 – 15.30

Psykisk helse- og rustjeneste

Psykisk helse- og rustjeneste gir tjenester til deg som har psykiske vansker, er i en krise eller vanskelig livssituasjon, eller har et rusproblem. Du trenger ikke henvisning fra lege, du kan selv ta kontakt med tjenesten.

Kontaktinfo:
Telefon: 72 41 98 60

Åpningstider:
Mandag – fredag klokken 09.00 – 15.00

Kommunepsykolog

Psykologtjenesten er et lavterskeltilbud som du kan nå enten ved å ta kontakt med psykisk helse- og rustjeneste, helsestasjonen eller gjennom fastlegen din. Kommunepsykolog kan gi veiledning og råd i en vanskelig livssituasjon, støttesamtaler eller oppfølging i en periode der du venter på hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Kommunepsykolog kan henvise til spesialisthelsetjenestens tilbud innenfor psykisk helse og/eller rusbehandling hvis det er nødvendig. Kommunepsykolog har mulighet for videosamtaler.

Kontaktinfo:
Regina Sedekerskyte, telefon: 48 09 37 00

 

X