Blog

Illustrasjonsfoto: nytt totalforbud mot bruk av åpen ild i utmark

En kombinasjon av høye temperaturer, vind og lite nedbør gjør at det er meget stor fare for skogbrann / brann i utmark i hele vår region. Faren øker time for time slik situasjonen er nå.

Brannsjefen nedlegger derfor forbud mot all bruk av åpen ild i utmark i våre kommuner inntil det har kommet nedbør av betydning. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser, samt bruk av engangsgriller.

Viser for øvrig til Skogbrannindeksen på Yr.no.

Hjemmel til forbudet fremgår av Forskrift om brannforbygging §3, samt Brann og eksplosjonsvernloven §37.

X