Blog

Småsetran

Røros kommune har fått tildelt 10 millioner kroner fra Riksantikvaren til ulike prosjekter og tiltak knyttet til ivaretakelse av verdensarven. Dette er en økning på kr 500 000 fra forrige år.


Tilskuddsmidlene er fordelt på følgende prosjekter:
– Verneverdig bebyggelse i og utenfor bergstaden 1 000 000
– Småsetran og byhagene rundt bergstaden 900 000
– Uthusprosjektet 6 400 000
– Stilling som verdensarvkoordinator 1 250 000
– Jubileum 10 og 40 år som verdensarv 250 000
– Forbonde- og lasskjørerkulturen 200 000

X