Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter, Næring

Tilskudd til tiltak i beiteområder

kviger

Røros- og Holtålen kommune forvalter fra 2020 ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder», og vi oppfordrer beitelag (og i enkelte tilfeller enkeltbrukere) til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite.

Søknadsfristen er 15. mars 2020. Søknaden leveres via Altinn.

Les mer om tilskuddsordningen: Retningslinjer for tiltak i beiteoråder i Røros og Holtålen 2020 og Skjema investeringsplan

Kontaktpersoner: Berit Siksjø berit.siksjo@os.kommune.no og Nina Veslum nina.veslum@os.kommune.no

Nettsiden til landbrukskontoret og tlf. 62 47 03 26.

X