Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2022

Beitebrukere

Beitebrukere i Røros og Holtålen oppfordres til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark, og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite.

Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder – Røros og Holtålen kommuner 2022

Skjema investeringsplan

Søknadsfrist 1. mars.

Kontaktperson er: Berit Siksjø berit.siksjo@os.kommune.no

X