Blog

Nå kan barn fra 5 til 11 år få koronavaksine, hvis barnet og foresatte ønsker det. Dette er et tilbud til barn født i 2010–2016, og barn født i 2017 som har fylt 5 år. FHI sin vurdering er at denne aldersgruppen kan vaksineres, og ikke at de bør. Det betyr at koronavaksinen er frivillig for denne aldersgruppen, og at det er barnet og foresatte som velger om barnet skal få vaksinen.

Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan ha behov for sykehusinnleggelse. Vaksine kan redusere denne risikoen. Barn fra 5–11 år får tilbud om egne barnedoser av får tilbud om koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty). Immunitet gjennom infeksjon, med eller uten én dose vaksine, også kan gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge.

Vaksinering av barn fra 12 til 15 år i Røros kommune starter 1. februar: Klikk her for å se når og hvor ditt barn kan få vaksinen

Snakk med barnet ditt før dere tar valget

Det er viktig at du som er foresatt snakker med barnet ditt om vaksinasjonen, og at du formidler informasjon om vaksinen slik at de forstår denne. Du kan bruke dette informasjonsarket, som er skrevet for barn:

Signer og lever samtykkeskjema

Foresatte må samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge signere på samtykkeskjemaet. Last ned samtykkeskjema for barn og unge

Lever signert samtykkeskjema på skolen, senest samme dag som barnet skal vaksineres.

FHIs vurdering for barn 5–11 år

De kan få både 1 og 2 doser. Vaksine er særlig aktuelt for:

  • Barn med kroniske sykdommer
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen.

En eventuell dose 2 bør gis med et intervall på 8-12 uker. Vaksinering har fortsatt samme effekt selv om det går lengre tid mellom dosene.

Hvis barnet har gjennomgått covid-19-sykdom, anbefaler FHI at det går minst 3 måneder fra barnet ble frisk, til barnet får vaksine. Lengre intervall gir bedre effekt av vaksinen. 1 dose til barn som har hatt korona, gir like god beskyttelse som 2 doser til barn som ikke har vært koronasyke.

På FHI sine nettsider finner du mer informasjon om vaksine til barn og unge, og du kan lese mer om FHI sin vurderinger til denne gruppen.

Vaksinasjon av barn og unge (FHI)

X