Blog

Nå kan barn fra 12 til og med 15 år få 2. dose med koronavaksine, hvis barnet selv og foresatte ønsker det. De kan også få 1. dose, hvis de ikke har fått den enda. FHI sin vurdering er at denne aldersgruppen kan vaksineres, og ikke at de bør. Det betyr at koronavaksinen er frivillig for denne aldersgruppen, og at det er barnet og foresatte som velger om barnet skal få vaksinen.

Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan ha behov for sykehusinnleggelse. Vaksine kan redusere denne risikoen. Barn fra 12–15 år får tilbud om koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty). Immunitet gjennom infeksjon, med eller uten én dose vaksine, også kan gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge.

Vaksinering av barn fra 5 til 11 år i Røros kommune starter 1. februar: Klikk her for å se når og hvor ditt barn kan få vaksinen

Snakk med barnet ditt før dere tar valget

Det er viktig at du som er foresatt snakker med barnet ditt om vaksinasjonen, og at du formidler informasjon om vaksinen slik at de forstår denne. Du kan bruke dette informasjonsarket, som er skrevet for barn:

Signer og lever samtykkeskjema

Foresatte må samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge signere på samtykkeskjemaet. Last ned samtykkeskjema for barn og unge

Lever signert samtykkeskjema på skolen, senest samme dag som barnet skal vaksineres.

FHIs vurdering for barn 12–15 år

  • Dose 1 vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp av covid-19.
  • Dose 2 kan også ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav etter første vaksinedose.

Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).

En eventuell dose 2 bør gis med et intervall på 8-12 uker. Vaksinering har fortsatt samme effekt selv om det går lengre tid mellom dosene.

FHI vurderer at det å gjennomgå koronasykdom hos barn gir minst like god beskyttelse som vaksinasjon. Barn som har gjennomgått infeksjon trenger derfor ikke vaksine for å beskytte seg mot ny infeksjon.

FHIs vurderinger for de barna som er 5-15 år, der de og foresatte ønsker vaksine, men barnet har gjennomgått korona:

  • De som har hatt korona og ellers ville valgt 1 vaksinedose trenger ikke noe mer fordi 1 vaksinedose tilsvarer beskyttelsen av gjennomgått korona.
  • De som har hatt korona og ellers ville valgt 2 vaksinedoser trenger kun 1 vaksinedose siden gjennomgått sykdom tilsvarer 1 vaksinedose (så sant det har gått minst 3 uker mellom positiv test og vaksine)

På FHI sine nettsider finner du mer informasjon om vaksine til barn og unge, og du kan lese mer om FHI sin vurderinger til denne gruppen.

Vaksinasjon av barn og unge (FHI)

X