Blog

egenberedskap

Hva slags utstyr har du i ditt beredskapslager?
Test beredskapsutstyret – da er du bedre forberedt hvis du plutselig må bruke det.
Lær mer om egenberedskap her: https://www.sikkerhverdag.no/

Sjekk din egenberedskap!

Informasjon om egenberedskap på ulike språk
Brosjyrer og informasjonsmateriell om egenberedskap er tilgjengelig på ulike språk. Her har sikkerhverdag.no samlet ulike språkversjoner av sine råd.

X