Blog

Aktuelt, Koronavirus, Nyheter

Takker for uvurderlig god hjelp under pandemien

Pandemien har snart pågått i to år, og Røros kommune har kontinuerlig arbeidet med å forvalte ressurser på best mulig måte. Dette handler ikke minst om testing, smittesporing og vaksinering.

De fleste tjenester i kommunen er blitt utfordret på hvordan de kan organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Enkelte tjenester har blitt spesielt berørt og har hatt betydelige tilleggsoppgaver over tid.

Det har i den sammenheng vært helt nødvendig å samarbeide med frivillige, både organisasjoner og enkeltpersoner, for å få gjennomført alle oppgavene. Ordfører Christian Elgaaen og kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås er svært takknemlig for alle som har bidratt og vil komme tilbake til markering av dette når vi i 2022 går inn i Frivillighetens år.

«Vi vet at mange stiller opp i romjula også, i forbindelse med vaksineringen. Vi kan ikke få rost nok de positive holdningene som utvises og ressursene som blir stilt til rådighet. Dette viser hvilke muligheter som er i et lokalsamfunn når oppgaver skal løses til beste for alle som bor og oppholder seg her. Vi ønsker alle de frivillige det beste for jula og året som kommer», skriver Elgaaen og Jensås.

X