Blog

Norsk kulturarv

Stiftelsen UNI tildeler 6,5 mill til aksjonen «Ta et tak 2019/20» – Rekordtildeling til Norsk Kulturarv !
Stiftelsen Norsk Kulturarv (SNK) har siden 1998 avviklet 12 «Ta et tak»-aksjoner, og på den måten fordelt NOK 25,6 millioner til 2 870 prosjekter landet over. Dette er gjort mulig fortrinnsvis gjennom tildelinger fra Stiftelsen UNI.

Til neste års aksjon søkte SNK om NOK 6,5 millioner, og i sitt styremøte 18. oktober 2018 besluttet Stiftelsen UNI å innvilge hele det omsøkte beløpet til formålet.
Erfaringer fra tidligere aksjoner viser at de har hatt stor betydning for mange bygningers fremtid. Norsk Kulturarvs visjon er vern gjennom bruk. Aktiv bruk er en viktig premiss for en levende og mangfoldig kulturarv.
«Ta et tak 2019/20»
Denne gangen vil aksjonen bli todelt. Det kjøres i gang en tradisjonell aksjon med samme kriterier som før. Samtidig lanserer vi «Uthus i nord».
Søknadsskjema blir lagt ut på Norsk Kulturarvs nettside, www.kulturarv.no

X