Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter

Strømstøtte til husholdninger

strømstøtte

Regjeringen har innført en strømstøtteordning som skal hjelpe husholdninger med å håndtere ekstraordinære strømpriser. Ordningen gjelder strømforbruk fra og med desember 2021 til og med mars 2023. Du kan lese mer om ordningen her.

Røros kommune har den siste tiden mottatt mange henvendelser om strømstøtteordningen fra hytte og boligeiere. Kommunen har ingen ting med strømstøtteordningen å gjøre. Firma som utbetaler strømstøtte bruker bygningsopplysninger i matrikkelen for å finne ut om du har rett på strømstøtte.

RenRøros har oppgitt at følgende registreringer i matrikkelen ikke gir rett til kompensasjon:

  • 162 Helårsbolig benyttes som fritidsbolig
  • 163 Våningshus benyttes som fritidsbolig

 

Du har rett til støtte

Administrerende direktør i interesseorganisasjonen Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har tolket reglene dit hen at dersom du skal få strømstøtte for hytta, må den være registrert som primærbolig eller sekundærbolig. Les artikkelen her.  NVE har bekreftet at man kan få kompensasjon for alle boliger man eier.

Hvem kan få strømstøtte

Har du en eiendom som i matrikkelen er registrert som en av punktene under kan du få støtte hvis du krever retting i matrikkelen:

  • 162 Helårsbolig benyttes som fritidsbolig
  • 163 Våningshus benyttes som fritidsbolig

Retting i matrikkelen

Hvis din bygning i utgangspunktet er godkjent som bolig etter plan og bygningsloven, kan du sende krav om retting av matrikkelen til postmottak@roros.kommune.no.

Dette vil føre til at du kan motta strømstøtte, men vi gjør oppmerksom på at du kan få endringer på kommunale avgifter og i grunnlaget for eiendomsskatt.

Eiendommer som er bygd og registrert som fritidsboliger/hytter er ikke omfattet av ordningen, og kan ikke kreve retting i matrikkelen.

Bruksendring

Kommunen gir ikke tillatelse til bruksendring fra fritidsbolig til bolig i områder som er regulert til fritidsbebyggelse. Ligger fritidsboligen i et boligområde kan det være mulig å søke om bruksendring. Ta kontakt med et firma som kan hjelpe deg med dette.

Hvor kan du finne ut hvordan din eiendom er registrert

Du kan logge inn på min side for å finne ut hva din eiendom er registrert som i matrikkelen.

Hvem skal du kontakte

Hvis du har en eiendom du mener kommer inn under ordningen må ta kontakt med nettleverandør. De vet også hvordan din eiendom er registrert.
Kontaktinformasjon RenRøros e-post:  post@renroros.no­ telefon:  72 41 48 00.

 

 

 

 

 

X