Blog

Aktuelt, Koronavirus, Nyheter

Strenge tiltak i Røros kommune fra fredag 14. mai klokken 19.00

OPPDATERING 16.05.21: Tiltakene under erstattes med ny midlertidig forskrift om lokale smitteverntiltak gjeldende fra 16. mai 2021 kokken 24.00.

 

Kriseledelsen i Røros kommune har sammen med kommuneoverlegen i dag vedtatt å innføre strenge smitteverntiltak på grunn av det pågående utbruddet i kommunene Os, Tolga, Alvdal og Tynset. Disse kommunen har mange smittede og smittesituasjonen er alvorlig og uavklart i regionen vår nå. Vedtaket er gjort etter klare anbefalinger fra Statsforvalterne i Innlandet og Trøndelag.

Vi velger å gå inn med strenge tiltak nå for å unngå et stort og langvarig utbrudd med de konsekvenser en langvarig nedstenging vil ha.

Følgende tiltak gjelder fra 14.05.21 klokken 19.00:

 • Alle arrangementer og private samlinger avlyses, både utendørs og innendørs. Dette gjelder også 17. mai-arrangementer.
 • Påbud om hjemmekontor der dette er praktisk mulig.
 • Kun disse virksomhetene kan holde åpne, alle andre stenges:
  • Matbutikker inkludert kiosker helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
  • Utsalgssteder for dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
  • Salgsvirksomheter til landbruk og dyreproduksjon
  • Apotek
  • Bandasjister
  • Optikere
  • Vinmonopol
  • Bensinstasjoner
  • Lager og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomheter og liknende
  • Blomsterbutikker med fast utsalgssted
 • Treningssenter, utstyrssentralen, bibliotek og ungdommens hus holder stengt.
 • Kafeer og restauranter kan ha åpent for take-away. Hoteller har anledning til å servere egne gjester.
 • Påbud om bruk av munnbind innendørs på offentlig sted.
 • Det er ikke tilrådelig med reiser verken inn eller ut av regionen.

Vi ber også alle besøkende til våre to sykehjem om å følge gjeldene besøksregler. Det samme gjelder besøkende til omsorgsboliger.

Regionalt samarbeid om nye tiltak

Vi har et tett samarbeid med kommunene i regionen, for å samordne nødvendige tiltak. Som en felles bo- og arbeidsregion er det viktig at vi har de samme tiltakene. Nye felles tiltak for kommunene i regionen kan komme fra 16. mai.

 

Pressekontakt i denne saken er ordfører Isak Veierud Busch.

X