Blog

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

Har du tid til overs noen ettermiddager og/eller kvelder? Syns du det er morsomt å jobbe med barn og ungdom? Da kan dette være jobben for deg.

Som støttekontakt skal du være med å hjelpe barn og unge til å få økt selvfølelse, selvstendighet og mestring. Du skal være med på sosialt samvær og ulike aktiviteter, et gitt timeantall i uka.

Støttekontakt gjennom barneverntjenesten
Du kan være støttekontakt til barn og unge gjennom barneverntjenesten for å bidra til positiv utvikling hos barn når foreldrene av ulike årsaker ikke har alle de ressurser og det nettverk som barnet trenger. Du må ha fylt 18 år for å være støttekontakt for barneverntjenesten.

Støttekontakt gjennom helsestasjonen
Du kan være støttekontakt gjennom helsestasjon til barn og unge med nedsatt funksjonsevne eller til barn og unge som av andre grunner har behov for tilrettelegging i fritiden.

Slik søker du om å bli støttekontakt:
Fortell litt om deg selv i søknadsskjemaet; navn, alder, utdanning/arbeid, fritidsinteresser, og  hvilke brukere ønsker du å jobbe med.

Klikk her for å laste ned søknadsskjema til barneverntjenesten.
Klikk her for å laste ned søknadsskjema til helsestasjonen.

Du kan ta kontakt med:
Om du har noen spørsmål, er det bare å ta kontakt med barneverntjenesten i Røros kommune ved Mary Amundsen eller Røros helsestasjon ved Bjørg Todalshaug.

X