Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter, Næring, Verdensarv Røros

Stipend til å delta på Handverksdager på Røros

Handverksdager
Rørosmuseet arrangerer for 21. gang handverksdager på Røros i perioden 25. – 29. august. Kursene er særlig rettet mot handverkere, handverkslærere og museumshandverkere, men er også for andre som ønsker mer kunnskaper om tradisjonelle handverksteknikker.

Årtes kurs er:

  • Muring i terreng
  • Tradisjonell overflatebehandling interiør
  • Fra blysprosser til trevinduer
  • Smiing av eggverktøy og beslag til vinduer

Kurset har en pris på kr. 8100,- inkl. lunsj og middag alle dager (kun lunsj søndag).

Uthusprosjektet har blant annet som formål å bidra til å øke kompetansen om tradisjonelle håndverksteknikker for dermed å kunne ivareta kulturminnene innenfor verdensarvområdet Røros bergstad og Cirkumferensen på en god måte.
I år ønsker vi derfor å lyse ut et stipend på kr. 7 000,- til håndverkere/håndverksbedrifter som har sitt virkeområde innenfor verdensarvområdet, dvs. kommunene Røros, Holtålen, Os, Tolga og Engerdal, som melder seg på og gjennomfører et av kursene på årets handverksdager.
For å kvalifiserer til å motta tilskudd settes det krav om at søker har firma med organisasjonsnummer.

Det settes et tak på 10 stipend med prinsippet «førstemann til mølla».
De som er interessert kan sende en kort søknad til Røros kommune v/ Uthusprosjektet innen 1. mai.
Innvilget stipend vil bli utbetalt etter at kopi av kursbevis er innsendt.

Hver enkelt vil være ansvarlig for å melde seg på kursdagene.

For mer informasjon om handverksdagene se nettsiden til Rørosmuseet:
https://rorosmuseet.no/handverksdager-2021

Søknad sendes på e-post innen 1. mai til:
postmottak@roros.kommune.no

Spørsmål kan rettes til:
Magnus Borgos, tlf. 92426897
byantikvar

X