Blog

Natur og miljø, Nyheter

Stenger rype- og skogsfugljakt på statsgrunn i Røros kommune – jaktåret 2023/2024

foto av hvit rype som sitter i snøen ved en bjørkestamme og einebærbusk

Samarbeidsrådet for småvilt og fisk i Røros besluttet i møte 25. august å stenge all jakt på rype og skogsfugl i jaktåret 2023/2024.

Grunnlaget for beslutningen baserer seg på resultatene fra linjetakseringen som er gjennomført i samarbeid med Røros jeger- og fiskeforening og Statskog.

Resultatene viser, som i mange andre områder i Sør-Norge, at bestanden av rype er mindre enn 2,5 kyllinger per par og at det dermed ikke bør åpnes opp for en bærekraftig høsting av overskuddet. Resultatene etter skogsfugl takseringer viser at man i enkelte områder har et bedre takseringsresultat enn på rype, men at dersom man kan bedrive en bærekraftig høsting over tid ikke bør åpne opp for jakt.

Samarbeidsrådet oppfordrer jegere til å fortsatt benytte seg av muligheten som ligger i Rørosloven til å drive jaktutøvelse i kommunen. Det er som tidligere store muligheter til å jakte på ender, kråkefugler, rødrev og andre smårovvilt i kommunen.

Bli med på foredrag om Statskog sin forvaltning av rype og skogsfugl

Samarbeidsrådet inviterer til et spennende foredrag med Jo Inge Breisjøberget fra Statskog på Storstuggu 6. september kl. 17:00. Tema for kvelden blir Statskog sin forvaltning av rype og skogsfugl på sine eiendommer. I tillegg blir det en gjennomgang av viktigheten av å innhente gode jaktstatistikker gjennom rapportering på digitale jaktkort. Møtet er åpen for alle som er interessert i jakt og forvaltning.

Samarbeidsrådet består av tre lokale representanter, Røros kommune, Røros jeger og fisk, Røros fjellstyre og to representanter fra Statskog.

 

Foto: Rune Johnsen

X