Blog

Spleiselag for elsykler til eldre

Aktiviteten Treningssenter og Coop Røros SA har tatt initiativ til et spleiselag for elsykler til eldre. Målet er å skaffe ca 150 000 kr, slik at sykehjemmet på Øverhagaen og sykehjemmet i Gjøsvika får hver sin sykkel som er klar til bruk våren 2019.

Å bo på sykehjem kan til tider bety en ganske passiv tilværelse for mange. Med disse syklene vil det åpne seg nye muligheter for beboerne og de som er inne på dagsenteret. Elsykkeltur vil bety gode opplevelser i nærområdene eller turer til gamle trakter.

Gode erfaringer fra bruk av elsykkel på sykehjem
Bruken av elsykkel med plass til passasjerer innen eldreomsorgen har økt de siste årene, forteller virksomhetsleder for Røros sykehjem, Bente Tellebon. -Syklene er designet slik at man kan frakte en eller to passasjerer i en vogn tilknyttet syklene. Erfaringer andre steder er at de som sitter på stråler både under og etter turen. I tillegg blir de gjerne roligere og mer tilfreds etter uteaktivitet, sier Tellebon.

Vi håper på sykkelinteresserte frivillige
Vi vil ha behov for hjelp for å betjene syklene. Målet er å få en gruppe frivillige/pårørende som liker å sykle til å engasjere seg. Frode Bukkvoll, folkehelsekoordinator i kommunen, tror ikke det blir noe problem å få med frivillige på sykkeltur. På Røros har vi alltid god oppslutning rundt frivillighetsarbeid, så jeg tror dette vil løse seg. -Nøkkelen blir god opplæring og instruksjon, slik at den enkelte sjåfør føler seg trygg i rollen, sier Bukkvoll.

Illustrasjonsfoto elsykkel for eldre

Vi trenger økonomisk bistand
Elsykler er kostbart. Derfor er vi avhengige av at både lokalt næringsliv og privatpersoner blir med og bidrar økonomisk. Det vil bli opprettet en «spleiseaksjon» på facebook der alle kan bidra. I tillegg kan du overføre direkte til kontonummer: 4280.16.36351 (Kontoen står i Tore Hermo sitt navn, og er en sperret konto som må signeres av alle tre parter før pengene kan utløses til formålet). Vi vil med jevne mellomrom oppdatere hvor mye vi har fått inn.

Utfordrer Rørosbanken
For å gi prosjektet en (el)-start, har Coop Røros SA besluttet å bidra med kr 10 000. Tore Hermo, daglig leder for Coop Røros SA oppfordrer med det samme Rørosbanken til å støtte med en sum. – Så håper vi Rørosbanken sender stafettpinnen videre og utfordrer en ny bedrift. Slik håper vi at innsamlingsaksjonen ruller videre, og kanskje kan Gjøsvika og Øverhagaen Sykehjem glede seg over nye sykler neste vår, sier Hermo.

X