Blog

Illustrasjonbilde ifm TV-aksjonen "Et hav av muligheter"

En studie estimerer at vi mennesker gjennom mat og vann får i oss mikroplast tilsvarende et kredittkort i uka. Ett kort i uka! Det er så mye plast på avveie i verden at det påvirker helsa til folk og miljøet rundt oss, men også livsgrunnlaget til millioner av fattige mennesker. Årets TV-aksjon bekjemper dette.

I Norge har vi heldigvis en fungerende søppelhåndtering. Vi slipper at søppelet lager demninger i elver og vassdrag, ødelegger fisket og næringsgrunnlag. Vi blir verken syke, arbeidsledige eller fattige av at søppelet hoper seg opp. Slik er det dessverre for mange i Sørøst-Asia. Deres levekår, helse og arbeid preges av søppel. Mennesker omkommer i søppelras. Det er det vi nå skal gjøre noe med i årets TV-aksjon. 900.000 mennesker i Sørøst-Asia skal få sine liv forbedret. Det skal etableres søppelhåndtering, og myndighetene er med. Som årets mottaker har WWF beredt grunnen slik at det kan jobbes intenst med forbedringer av søppelhåndteringen i Indonesia, Thailand, Filipinene og Vietnam de neste årene. Plast på avveie er svært skadelig for naturen både lokalt og globalt. Vi finner mikroplast i alle økosystemer og havet vårt drukner i plast. Dyrelivet lider og menneskene skades. Vi må skru igjen plastkrana og hindre at plasten havner i havet.

Vi som skriver under her har alle forpliktet våre organisasjoner til å støtte helhjertet opp om TV-aksjonen. Vi og våre ansatte bidrar på ulikt vis – med kunnskap, forskning, penger og bøssebærere. TV-aksjonen er heldigital i år, men trenger like fullt tusenvis av digitale bøssebærere. Meld deg du også, på blimed.no

 

Frank Jenssen, Fylkesmannen i Trøndelag

Herborg Finnset, Biskop i Nidaros

Jan Frode Janson Sparebanken 1 SMN

Alexandra Bech Gjørv, SINTEF

Kristian Tangen, LO Trøndelag

Geir Røsvoll, Utdanningsforbundet Trøndelag

Erik Garmager Højem, Skolelederforbundet Trøndelag

Frank Norbeck, Ungt Entrepenørskap

 

 

 

X