Blog

Har du forslag til å øke trafikksikkerheten for barn og unge i Røros kommune?

Det kan for eksempel være:

  • bedre vegbelysning
  • tilrettelegging av stikkvei
  • siktrydding
  • leskur
  • holdningsskapende kampanje
  • eller andre tiltak

Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) i Røros kommune oppfordrer velforeninger, organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører som ser behov og ønsker å bidra til å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak i sitt nærområde, til å søke tilskudd til trafikksikkerhetstiltak.

Også privatpersoner kan søke om tilskudd.

Trøndelag fylkeskommune inviterer om å søke støttemidler innen 10.november 2021:

Har du spørsmål om lokale tiltak kan du ta kontakt med Dag Øyen på e-post postmottak@roroskommune.no. Merk e-posten med «TSU».

Les pressemeldingen fra TSU om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak, 05.10.21

X