Blog

Vi lyser nå ut muligheten til å søke om støtte fra Bergljot og K.E.S. Lunds fond. Er du under 20 år og driver med musikk kan du søke.  I statuttene for fondet står det følgende:

Midlene fra fondet skal brukes innenfor Røros kommune til oppmuntring og hjelp for unge musikere under 20 år, som viser interesse for og har behov for undervisning, instrumentkjøp, stipend, deltakelse på kurs, musikkleir eller liknende. Du kan søke om maksimalt kr. 10 000.

Søknad sendes på epost til: nils.graftas@roros.kommune.no.

Frist: 1. oktober.

For spørsmål, ta gjerne kontakt med styretsleder for fondet, Nils Graftås, på tlf. 92825647.

X