Blog

Folkehelse, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Ny tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekt

Prosjektstøtte er en ny tilskuddsordning. Den skal skal støtte kunst- og kulturprosjekt som bidrar til kvalitet og mangfold i Røros Kommunes kunst- og kulturtilbud. Tilskuddsordningen kan søkes av både profesjonelle kunst- og kulturaktører, frivillige organisasjoner og institusjoner. Tiltakene skal være i tråd med mål og tiltak i Kommunedelplan for Kultur 2017 – 2029 Med kultur for kultur. 

Hvilke søknader prioriteres?

Vi prioriterer blant annet søknader med:

• flerkulturell aktivitet og inkluderingstiltak
• lokal forankring

For lag og foreninger prioriteres søknader for prosjekter hvor det er samarbeid med det profesjonelle kulturlivet

Både profesjonelle kunst-/kulturaktører, lag/foreninger og institusjoner kan søke. Søknadsfrist: 1. november.

Se mer her om tilskuddsordningen og hvordan du skal søke.

For tilskudd til det frivillige kulturliv, se ordningen “Tilskudd til fritidskulturlivet”

X