Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Folkehelse, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Søk kultur- og idrettstilskudd og Bergstadstipend før 1. mai!

Arrangementsstøtte

Tilskuddsordningen skal bidra økonomisk til gjennomføringen av arrangement på Røros. Ordningen gjelder både eksisterende og fremtidige arrangement. Med arrangement menes her arrangement som foregår over flere dager eller er av en viss størrelse.

Tilskudd til fritidskulturlivet

Tilskuddsordningen skal bidra til å stimulere og videreutvikle det lokale, frivillige kulturlivet. Midlene skal brukes til utvikling av frivillige kulturaktørers aktivitet, prosjekter og åpne enkeltarrangement i Røros kommune.

Tilskudd til idrettsformål

Du kan søke generelt tilskudd til idrettsformål. Søknad skjer på eget skjema, som du finner på våre hjemmesider. Idrettsrådets behandling av søknadene til idrettslige formål er retningsgivende for formannskapets prioritering av søknadene.

Hvor finner jeg mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene?

Utfyllende informasjon, retningslinjer og statutter for alle tilskuddsordningene finner du her:

Tilskuddsordninger Røros kommune

Bergstadstipend 2019

Røros kommune kan hvert år dele ut Bergstadstipendet. Stipendet kan søkes av kulturarbeidere, kunstnere eller forskere som gjennom sitt arbeid, kontinuerlig eller prosjektrettet, er knyttet opp til Rørosdistriktet. Søknaden skal inneholde opplysninger om hvilke relasjoner søkeren gjennom sitt arbeide har til Rørosdistriktet.

Jeg vil søke, hva gjør jeg?

Se mer her: Bergstadstipendet på våre hjemmesider

Mottakere de siste 5 årene:

2018 – Kunstmaler Eli Wintervold
2017 – Musiker & tekstforfatter Vegar Dahl
2016 – Skuespiller Axel Barø Aasen
2015 – Forteller og sanger Kirsti Sæter og Musiker Jo Ryen
2014 – Gullsmed og filigransølvsmed Marte Sandnes Ophus

Søknader sendes til:

postmottak@roros.kommune.no

eller:

Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros

For mer informasjon, ta kontakt med kultursjef Morten Tøndel, T: 977 61 509 | M: morten.tondel@roros.kommune.no

X