Blog

illustrasjonsbilde smil-midler

Røros og Holtålen kommuner har fortsatt SMIL-midler til disposisjon, men OBS kort søknadsfrist, 1. september!

Den som eier eller leier en landbruksproduksjon der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon kan søke tilskudd.

Mer informasjon og søknadskjema finner dere her:
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil

X